Tin mới  
 
England
<a href='http://fipi.vn/news/details/hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw-va-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-chuyen-de-toan-khoa-918' class='right_news' target='_top'> <span style='padding-top: 15px;'>Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa. </span> </a> <a href='http://fipi.vn/news/details/hoi-nghi-pho-bien-quan-triet-ket-qua-hoi-nghi-span-style-background-color-yellow-lan-thu-11-span-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-821' class='right_news' target='_top'> <span style='padding-top: 15px;'>Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII </span> </a> <a href='http://fipi.vn/news/details/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-bao-ve-span-style-background-color-yellow-bi-mat-nha-nuoc-span-745' class='right_news' target='_top'> <span style='padding-top: 15px;'>Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước </span> </a> <a href='http://fipi.vn/news/details/hoi-nghi-pho-bien-quan-triet-ket-qua-hoi-nghi-span-style-background-color-yellow-lan-thu-11-span-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-821' class='right_news' target='_top'> <span style='padding-top: 15px;'>Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 </span> </a>

  Công tác Đảng, đoàn thể
  Tin tức trong ngành
 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 625,574 Lượt xem
Trực tuyến : 19 Hôm nay : 425
Tháng này: 6,938 Năm nay: 220,846

  Liên kết mạng xã hội


VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com