Tin mới  
 
England

  Tin tức trong ngành
Hệ thống văn bản
Tổng điều tra, kiểm kê rừng   Ô định vị nghiên cứu sinh thái   Văn bản quy phạm PL và thông thường   Tài nguyên  
Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Download
Không số
Dự thảo Chiến lược phát triển Viện 09/12/2020 Văn bản Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 16/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 15/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030 15/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII 12/10/2020 Văn bản Dowload
137/QĐ-ĐTQHR-KHTC
Quyết định về việc ban hành tạm thời Hướng dẫn công tác kế hoạch của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 27/12/2019 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 196,709 Lượt xem
Trực tuyến : 118 Hôm nay : 65
Tháng này: 13,944 Năm nay: 103,717

  Liên kết mạng xã hội


VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com