Tin mới  
 
England
   Số văn bản    Tên văn bản
   Loại văn bản    Cơ quan ban hành
   Lĩnh vực
-> Hệ thống văn bản -> Tổng điều tra, kiểm kê rừng
Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Download
36/ĐTQHR
Công văn số 36/ĐTQHR ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc hoàn thành kết quả điều tra rừng 12/02/2014 Công văn Tổng cục Lâm nghiệp Dowload
106/BNN-TCLN
Công văn số 106/BNN-TCLN ngày 14/01/2014 về việc triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 14/01/2014 Công văn Bộ NN&PTNT Dowload
15/ĐTQHR-KHKTCN
Công văn số: 15/ĐTQHR-KHKTCN ngày 8/1/2014 về việc hướng dẫn kỹ thuật ĐTKKR 08/01/2014 Công văn Tổng cục Lâm nghiệp Dowload
16/TB-TCLN-VP
Thông báo số 16/TB-TCLN-VP ngày 06/01/2014 của Phó Tổng cục trưởng TC Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng ĐT, KK rừng giai đoạn 2013-2016 06/01/2014 Văn bản Tổng cục Lâm nghiệp
436 /ĐTQHR-KHHTQT
Công văn Số: 436 /ĐTQHR-KHHTQT ngày 24 tháng 12 năm 2013 24/12/2013 Công văn Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
689/QĐ-TCLN-KL
Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng 23/12/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2939/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016" 12/12/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
3988/BNN-TCLN
Công văn Số: 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Công tác kiểm kê rừng ở địa phương 07/11/2013 Công văn Chính phủ Dowload
2587/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định số: 2587/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/10/2013 Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/10/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
358TB/ĐTQHR-TCHC
Thông báo số 358TB/ĐTQHR-TCHC ngày 24/10/2013 24/10/2013 Văn bản Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
336/QĐ-ĐTQHR-TCHC
Quyết định số 336/QĐ-ĐTQHR-TCHC ngày 24/10/2013 24/10/2013 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
2401/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định số 2401/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 18/10/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
1586/QĐ-TTg
Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 11/09/2013 Quyết định Dowload
3024/BNN-TCLN
Văn bản số 3024/BNN-TCLN ngày 30/8/2013 V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương 30/08/2013 Văn bản Bộ NN&PTNT Dowload
594/QĐ-TTg
Quyết định Số: 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 15/04/2013 Quyết định Dowload
3183/QĐ-BNN-TCLN
Hướng dẫn Điều tra, Kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015 21/12/2012 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
3183/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/12/2012 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,323,154 Lượt xem
Trực tuyến : 33 Hôm nay : 813
Tháng này: 26,904 Năm nay: 172,236

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com