Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện -> Thành quả điều tra tài nguyên rừng

Quyết định số 2939/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2013

Quyết định số 2939/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban quản lý dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016.

Download

File: QD2939.pdf
Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
14/08/2015 8:49:34 PM - Lượt xem: 1496
  Bài viết khác
Thành quả Chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 2006-2010 (Chu kỳ IV)
Bản đồ hiện trạng rừng các tỉnh; Báo cáo chuyên đề; Báo cáo lâm học Vùng; Số liệu điều tra ô sơ cấp, ô định vị nghiên cứu sinh thái (2006-2010)
Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Chu kỳ III
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TOÀN QUỐC 2005
Số liệu điều tra Tài nguyên rừng Việt Nam
TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TOÀN QUỐC 2001-2005

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,400,724 Lượt xem
Trực tuyến : 120 Hôm nay : 453
Tháng này: 33,228 Năm nay: 249,806

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com