Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện -> Thành quả điều tra tài nguyên rừng

Thành quả Chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 2006-2010 (Chu kỳ IV)

Bản đồ hiện trạng rừng các tỉnh; Báo cáo chuyên đề; Báo cáo lâm học Vùng; Số liệu điều tra ô sơ cấp, ô định vị nghiên cứu sinh thái (2006-2010)

1. Báo cáo tổng hợp toàn quốc:

         + Báo cáo tổng kết chu kỳ IV (2006-2010)

         + Báo cáo diễn biến rừng toàn quốc

         + Báo cáo đặc điểm cấu trúc một số trạng thái rừng tự nhiên

2. Báo cáo lâm học :


         + Vùng Tây Bắc bộ

         + Vùng Đông Bắc bộ

         + Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

         + Vùng Bắc Trung bộ

         + Vùng Nam Trung bộ

         + Vùng Tây Nguyên

         + Vùng Đông Nam bộ

         + Vùng Tây Nam bộ

3. Các báo cáo chuyên đề


      + Điều tra, đánh giá, theo dõi DBTN động vật rừng trên phạm vi toàn quốc

      + Điều tra, đánh giá, theo dõi DBTN Côn trùng và sâu bệnh hại rừng trồng

      + Điều tra DBTN rừng dưới tác động các nhân tố kinh tế - xã hội

      + Điều tra, đánh giá biến động TN lâm sản ngoài gỗ  

 

      + Báo cáo tăng trưởng rừng

 

 

4. Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng các tỉnh (Xem ở trình duyệt Internet Explorer)

5. Số liệu điều tra tài nguyên rừng:

+ Hệ thống thông tin số liệu ô sơ cấp và Bản đồ vị trí ô sơ cấp

+ Hệ thống thông tin số liệu ô định vị 

+ Tổng hợp số liệu diện tích và trữ lượng rừng 


KHKT 

Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
07/02/2015 9:55:59 AM - Lượt xem: 2931
  Bài viết khác
Thành quả Chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 2006-2010 (Chu kỳ IV)
Bản đồ hiện trạng rừng các tỉnh; Báo cáo chuyên đề; Báo cáo lâm học Vùng; Số liệu điều tra ô sơ cấp, ô định vị nghiên cứu sinh thái (2006-2010)
Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Chu kỳ III
BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TOÀN QUỐC 2005
Số liệu điều tra Tài nguyên rừng Việt Nam
TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN RỪNG TOÀN QUỐC 2001-2005

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,290,913 Lượt xem
Trực tuyến : 794 Hôm nay : 1,219
Tháng này: 33,845 Năm nay: 139,995

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com