Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua xây dựng xã hội, đầy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030"

Quyết định số: 813/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi đua xây dựng xã hội, đầy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030"

File: b961cefe-7c8f-4ee8-9462-5b55d1a87dd6.pdf
Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
29/03/2024 8:32:03 AM - Lượt xem: 176
  Bài viết khác

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,323,162 Lượt xem
Trực tuyến : 31 Hôm nay : 821
Tháng này: 26,912 Năm nay: 172,244

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com