Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện -> Hoạt động - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC  NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 22/01/2024, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện. Ngoài các đại biểu của Viện, dự Hội nghị còn có đại diện Cục An ninh Kinh tế (A04) Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Ông Đỗ Tố Như, Phó phòng Kế hoạch tài chính thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, trong năm 2023, Viện đã thực hiện các nhiệm vụ thuôc danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được Bộ phê duyệt, gồm: Điều tra, quy hoạch; thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; Bảo tàng, bảo quản mẫu vật thuộc lĩnh lâm nghiệp. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, gồm: Dự án Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia, giai đoạn 2022-2025; Dự án Xây dựng mạng lưới Bảo tàng tài nguyên rừng quốc gia, giai đoạn 2023-2025.

Về công trình dịch vụ KHKT, trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc Viện đã thực hiện 169 công trình, bao gồm 76 công trình chuyển tiếp và 93 mở mới, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng; Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng; Xây dựng các phương án giao rừng, cho thuê rừng; Xây dựng đề án định giá rừng; Xây dựng các phương án quản lý rừng bền vững; Thiết kế sản xuất (trồng rừng, khai thác gỗ), điều tra hiện trạng rừng, xây dựng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp... Các công trình dịch vụ KHKT do các đơn vị của Viện thực hiện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập cho cán bộ, VCLĐ trong Viện, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Căn cứ nội dung, mục tiêu kế hoạch năm 2023, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về việc ký kết các công trình dịch vụ KHKT, song toàn Viện đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 dược Bộ giao và các nhiệm vụ trọng tâm của Viện.

Ngoài ra Viện cũng kiến nghị Bộ Nông  nghiệp và PTNT sớm giao nhiệm vụ Dự án “Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia, giai đoạn 2022-2025” kế hoạch năm 2024 để Viện triển khai thực hiện. Về định mức kinh tế kỹ thuật hiện nay đang áp dụng cho ngành có nhiều bất cập, lạc hậu và thiếu, Viện đã có văn bản đề nghị Bộ giao nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của ngành cho Viện thực hiện để có thể áp dụng cho những nhiệm vụ của ngành như công tác điều tra, theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn bảo tàng, kiểm kê rừng; đề nghị Bộ sớm xem xét, quyết định. Đề nghị Bộ quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí để các đơn vị trực thuộc sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện yêu cầu trong năm 2024 toàn Viện tập chung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Triển khai sớm các nhiệm vụ dịch vụ công xử dụng ngân sách Nhà nước; (2) Triển khai thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia, giai đoạn 2022-2025, năm 2024; (3)  Triển khai thực hiện Dự án Xây dựng mạng lưới bảo tàng quốc gia về lâm nghiệp (4) Tiếp tục thực hiện tốt đề tài cấp Bộ; (5) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện Dự án “Quản lý rừng và đất rừng bền vững lưu vực sông Ba” do Quỹ GEF tài trợ. (6) Đề xuất và tham gia xây dựng định mức KTKT, giá dịch vụ các nhiệm vụ thuộc danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện. (7) Tổ chức triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình dịch vụ KHKT với các địa phương và đối tác.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Nguồn: VPV

 

Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
22/01/2024 1:14:31 PM - Lượt xem: 315
  Bài viết khác

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,323,183 Lượt xem
Trực tuyến : 37 Hôm nay : 842
Tháng này: 26,933 Năm nay: 172,265

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com