Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện

Thông báo Số: 1387/TB-BNN-VP ngày 29/02/2024 Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Thông báo Số: 1387/TB-BNN-VP ngày 29/02/2024 Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp về triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

File: ef3476af-7b9f-4439-adef-e08061f59340.pdf
Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
06/03/2024 10:43:17 AM - Lượt xem: 186
  Bài viết khác

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,323,170 Lượt xem
Trực tuyến : 32 Hôm nay : 829
Tháng này: 26,920 Năm nay: 172,252

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com