Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện -> Hoạt động - Sự kiện

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng

Ngày 08/01/2020, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và đại diện các vụ thuộc Bộ và Tổng cục Lâm nghiệp; ban lãnh đạo Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, lãnh đạo các phòng chức năng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện.

Kết quả tổng kết tại Hội nghị cho thấy mặc dù năm 2020 có nhiều điều kiện khó khăn, bất lợi (thiên tai, dịch bệnh), toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện đã cố gắng, phấn đấu vươn lên để đạt và vượt mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhìn nhận thẳng thắng những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở đó xác định những phương hướng, giải pháp hữu hiệu cho năm 2021.

Trong năm 2020, Viện đã hoàn thành nội dung khối lượng kế hoạch năm 2020 của Dự án "Điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia, giai đoạn 2016-2020", thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ thuộc danh mục sự nghiệp công. Công tác quản lý, điều hành trong toàn Viện trong năm qua đã có những chuyển biến theo hướng hỗ trợ tốt hơn cho các đơn vị trực thuộc và hoàn thành các nhiệm vụ Bộ giao. Tổng doanh thu năm 2020 vượt mức kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tỷ trọng giá trị các công trình dịch vụ KHKT đạt cao, từng bước khẳng định khả năng chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế tự chủ mới của các đơn vị trong Viện. Đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả của Viện đã đạt được trong năm. Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành và các địa phương để nắm bắt những cơ hội, đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn nữa trong năm 2021. Bên cạnh đó, Viện cần chủ động hoàn thiện các chương trình, kế hoạch giai đoạn 2021 -2025, Chiến lược phát triển Viện để trình phê duyệt, trong đó cần hướng đến các mục tiêu mang tính khát vọng, đột phá và các giải pháp phù hợp, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, nguồn lực trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Nguyễn Nghĩa Biên, Viện trưởng Viện Điều tra, Quy hoạch rừng khẳng định dưới sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhất là của Tổng cục Lâm nghiệp, cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và mục tiêu phát triển những năm tiếp theo với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Một số hình ảnh Hội nghị: