Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 19/4/2021 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 11/5/2021 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 08/7/2021, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức 06 điểm cầu dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Thành Công, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện  Điều tra, Quy hoạch rừng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy Viện khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Viện, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã truyền đạt, phân tích những nội dung cơ bản, những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viện nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

Print    Share    Tweet    Pin    Gmail
08/07/2021 12:49:05 AM - Lượt xem: 447
  Bài viết khác
Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thư ngỏ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các Nhà Khoa học đang công tác trong các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Chương trình phối hợp số 1672/CTPH-BKHCN-BNNPTNT

Chương trình phối hợp hoạt động Khoa học và Công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2030

Quyết định số 107/QĐ-ĐTQHR-TCCB ngày 31/5/2019

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện Điều tra, Quy hoạch rừng

Thông báo tuyển dụng số 06/PVĐBB-TCHC của Phân viện ĐTQH rừng Đông Bắc Bộ

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng, Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Đông Bắc Bộ


 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 428,594 Lượt xem
Trực tuyến : 221 Hôm nay : 517
Tháng này: 23,866 Năm nay: 23,866

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com