Website đang được vận hành thử nghiệm
Tin mới  
 
England
   Số văn bản    Tên văn bản
   Loại văn bản    Cơ quan ban hành
   Lĩnh vực
-> Hệ thống văn bản
Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Download
689/QĐ-TCLN-KL
Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng 23/12/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2939/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016" 12/12/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
3988/BNN-TCLN
Công văn Số: 3988/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 về việc tổ chức triển khai thực hiện Công tác kiểm kê rừng ở địa phương 07/11/2013 Công văn Chính phủ Dowload
2587/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định số: 2587/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/10/2013 Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/10/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
358TB/ĐTQHR-TCHC
Thông báo số 358TB/ĐTQHR-TCHC ngày 24/10/2013 24/10/2013 Văn bản Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
336/QĐ-ĐTQHR-TCHC
Quyết định số 336/QĐ-ĐTQHR-TCHC ngày 24/10/2013 24/10/2013 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
2401/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định số 2401/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 18/10/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2152 /QD-BNN-TCCB
Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 23/09/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
1586/QĐ-TTg
Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 11/09/2013 Quyết định Dowload
3024/BNN-TCLN
Văn bản số 3024/BNN-TCLN ngày 30/8/2013 V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng ở địa phương 30/08/2013 Văn bản Bộ NN&PTNT Dowload
2808/BNN-TCLN
Văn bản số 2808/BNN-TCLN, ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 21/08/2013 Văn bản Bộ NN&PTNT Dowload
1565/QĐ-BNN-TCLN
Quyết định phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp" 08/07/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
24_2013_TT_BNNPTNT
Thông tư 24_2013_TT_BNNPTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 06/05/2013 Thông tư Bộ NN&PTNT Dowload
23_2013_TT_BNNPTNT
Thông tư 23_2013_TT_BNNPTNT Quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất 04/05/2013 Thông tư Bộ NN&PTNT Dowload
21/2013/QĐ-TTg
Quyết định 21/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2013 về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 24/04/2013 Quyết định Dowload
594/QĐ-TTg
Quyết định Số: 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 15/04/2013 Quyết định Dowload
690/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định số 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/4/2013 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015 01/04/2013 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
3183/QĐ-BNN-TCLN
Hướng dẫn Điều tra, Kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015 21/12/2012 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 62,623 Lượt xem
Trực tuyến : 151 Hôm nay : 179
Tháng này: 20,877 Năm nay: 60,343

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com