Tin mới  
 
England
-> Hệ thống văn bản -> Tổng điều tra, kiểm kê rừng
Số văn bản 1586/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1586/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Trích dẫn văn bản

 

Ngày văn bản 11/09/2013
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Tổng điều tra, kiểm kê rừng
Dowload Click vào đây để Dowload văn bản
Lượt xem: 535 - Cập nhật lần cuối: 22/11/2014 9:10:37 AM
 Văn bản khác
Số văn bản Tên văn bản Ngày văn bản Loại văn bản CQ Ban hành Download
1672-CTPH-BKHCN-BNNPTNT
Chương trình hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và PTNT 25/06/2021 Văn bản Bộ NN&PTNT Dowload
Không số
Dự thảo Chiến lược phát triển Viện 21/06/2021 Văn bản Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
Không số
Góp ý Chiến lược phát triển Viện 21/06/2021 Công văn Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
2547/QĐ-BNN-KH
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 08/06/2021 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
2227/QĐ-BNN-KH
Quyết định số 2227/QĐ-BNN-KH ngày 21/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về "Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030" 21/05/2021 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
Không số
Dự thảo Chiến lược phát triển Viện 09/12/2020 Văn bản Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 16/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025 15/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030 15/10/2020 Văn bản Dowload
Không số
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII 12/10/2020 Văn bản Dowload
137/QĐ-ĐTQHR-KHTC
Quyết định về việc ban hành tạm thời Hướng dẫn công tác kế hoạch của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 27/12/2019 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
3640/QĐ-BNN-KH
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 05/09/2016 Quyết định Bộ NN&PTNT Dowload
30/TT-BNNPTNT
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/08/2016 Thông tư Bộ NN&PTNT Dowload
207/QĐ-ĐTQHR-TCCB
Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 25/07/2016 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload
206/QĐ-ĐTQHR-TCCB
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 21/07/2016 Quyết định Viện điều tra, Quy hoạch rừng Dowload

 Banner Tiện ích

  Thông tin - Thông báo

 Dữ liệu ngành

Videos clips
Nông nghiệp chuyển động: Để Luật Lâm ngh ...
Phóng Sự: Tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướ ...
Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: bước ...

Thư viện ảnh
  Vẻ đẹp núi rừng
Sinh cảnh rừng Nam Bộ
Đào tạo, tập huấn
Ảnh vệ tinh SPOT5

 Liên kết - Đối tác

  Thống kê truy cập - Tổng số: 1,400,674 Lượt xem
Trực tuyến : 119 Hôm nay : 403
Tháng này: 33,178 Năm nay: 249,756

  Liên kết mạng xã hội

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG
Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Ha Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84.04.8613858 - Fax: +84.04.8612881
Email: fipivn@hn.vnn.vn - Website: http://www.fipi.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: www.ntssvn.com