Tin mới  
 
England
-> Tin tức - Sự kiện -> Hoạt động - Sự kiện

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Viện Điều tra, quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

         Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

         Dự Hội nghị có 75 đại biểu là lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện; đại biểu của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Ban Thanh tra nhân dân và các đại biểu bầu, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Việt, Chủ tịch công đoàn Viện trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị cũng nghe đồng chí Lưu Thị Minh Thủy, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện năm 2021.

          Cũng tại Hội nghị đồng chí Hoàng Anh Tú, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân Viện.

          Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và đoàn kết, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng. Tiếp đó, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, CCVCLĐ.

          Sau khi nghe đồng chí Đỗ Tố Như, thư ký Hội nghị trình bày nghị quyết Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Hội nghị.

          Kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Nghĩa Biên đề nghị cán bộ, CCVCLĐ nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc cần đưa nội dung Nghị quyết vào mục tiêu kế hoạch năm 2021. Phòng Kế hoạch tài chính hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ để các đơn vị căn cứ thực hiện. Viện trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán 2021 cho cán bộ, CCVCLĐ.

Nguồn:  CĐ&VPV

Một số hình ảnh Hội nghị