PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG TÂY BẮC BỘ

 North - West Sub Forest Inventory and Planning Institute

Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ là một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, trực thuộc Viện Điều tra Quy hoạch rừng được thành lập theo Quyết định số 124/TCCB, ngày 22/2/1988 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN& PTNT). Trên cơ sở sáp nhập Đoàn Phân vùng quy hoạch của Viện Điều tra Quy hoạch rừng và đoàn điều tra 74 thuộc Ban công tác miền Tây (đơn vị giúp Lào – Bộ Lâm nghiệp trước đây) với tên gọi ban đầu là Liên đoàn Quy hoạch Thiết kế tổng hợp, đến năm 1995 đổi tên thành Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ theo quyết định số 679/TCLĐ ngày 9 tháng 10 năm 1995 của Bộ Lâm nghiệp (cũ).

Trụ sở: Km 12 Đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Tŕ, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: (04)38615515 Fax: (04)38616138

Email: Pvtbbhn@vnn.vn

Phân viện trưởng: Thạc sỹ Lê Trường Giang

Điện thoại:DĐ- 0914010183 Email: giangfipi@gmail.com; Pvtbbhn@vnn.vn

Phó phân viện trưởng: Thạc sỹ Kiều Văn Quế

Điện thoại:                     Email:

 

Tổ chức bộ máy:

1.1 Lănh đạo Phân viện: 02

+ Các pḥng chức năng:

- Tổ chức hành chính

- Tài chính kế toán,

- Khoa học kỹ thuật

- Kế hoạch

1.2 Các đơn vị chuyên môn:

- Đoàn điều tra quy hoạch I

- Đoàn điều tra quy hoạch II (có trụ sở tại huyện Phú Xuyên – Hà Nội

- Tổ Công nghệ thông tin

- Tổ Viễn thám

2./ Nguồn nhân lực

Tổng số cán bộ viên chức: 71 người, trong đó có 5 thạc sỹ lâm nghiệp, 46 kỹ sư lâm nghiệp, 15 kỹ thuật viên và 4 nhân viên phục vụ.

 Địa bàn hoạt động chính của Phân viện:

Vùng Tây Bắc, vùng Đông bắc và vùng đồng bằng Bắc bộ.

Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ có chức năng tổ chức thực hiện và thống nhất công tác Điều tra, Quy hoạch trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn hoạt động

Nhiệm vụ vụ chủ yếu của Phân viện bao gồm:

1.Tổ chức thực hiện chương tŕnh Điều tra đánh giá và theo dơi biến tài nguyên rừng toàn quốc trên địa bàn Viện điều tra quy hoạch rừng giao.

2. Tổ chức thực hiện chương tŕnh điều tra cơ bản: Kiểm tra tài nguyên rừng, điều tra đa dạng sinh học gồm cả động vật rừng, về lập địa và môi trường rừng. Cung cấp các thông tin về tài nguyên rừng cho các cơ quan trong và ngoài ngành có nhu cầu.

3. Giải đoán ảnh vệ tinh xây dựng bản đồ hiện trạng rừng, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng, trong việc quản lư rừng trồng, rừng tự nhiên.

4. Điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa h́nh, bản đồ đất, bản đồ thích nghi sử dụng đất, bản đồ địa chính phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế sản xuất lâm nghiệp. Đo đạc giải thửa lập thủ tục giao đất cho các tập thể, các nhân ở các địa phương trên địa bàn.

5. Quy hoạch tổng thể, phát triển lâm nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp thành phố, huyện, xă và các công ty, xí nghiệp trong ngành lâm nghiệp. Tham gia quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xă hội các cấp; quy hoạch vùng, miền trên toàn quốc.

6. Quy hoạch và lập các dự án đầu tư, phương án điều chế rừng. Quy hoạch xây dựng rừng pḥng hộ, đặc dụng, sản xuất cho các chủ rừng và ngành lâm nghiệp của các tỉnh trên địa bàn.

7. Thực hiện các chương tŕnh đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến tài nguyên rừng và môi trường.

8. Tham gia thẩm định các phương án thiết kế rừng, các nguyên nhân mất rừng khi có trưng cầu của các cơ quan chức năng.

9. Tham gia xây dựng các quy chế, quy tŕnh, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng tŕnh cấp có thẩm quyền xét duyệt, ban hành thực hiện; làm tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng.

10.Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất các chính sách phát triển lâm nghiệp và phát triển nông thôn miền núi,

11. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng và phát triển nông thôn miền núi.

12.Thiết kế sản xuất lâm nghiệp, phát triển nông thôn miền núi và xây dựng cơ bản lâm sinh như: Thiết kế trồng, khia thác, nuôi dưỡng, cải tạo rừng, xây dựng vườn thực vật, vườn rừng, trại rừng, khu du lịch sinh thái và thiết kế các mô h́nh phát triển nông thôn miền núi.

13. Tham gia tổ chức xây dựng và quản lư hệ thống ngân hàng dữ liệu vùng, toàn quốc về tài nguyên rừng.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện điều tra quy hoạch rừng giao và các địa phương yêu cầu trong lĩnh vực điều tra quy hoạch rừng.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Phân viện đă không ngừng phát triển lớn mạnh, có đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi, lành nghề và có bề dày kinh nghiệm.Được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật hiện đại đă thực hiện và hoàn thành nhiều công tŕnh mang tính chất trọng điểm ở cấp Nhà nước, Bộ, Ngành, vùng và các địa phương góp phần to lớn trong việc phát triển Lâm nghiệp, kinh tế – xă hội của đất nước.

Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Tây Bắc bộ là địa chỉ tin cậy cho dịch vụ tư vấn đầu tư Lâm nghiệp – rất hân hạnh được phục vụ Quư khách.