DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng

 Điện thoại: 0438613858 - Fax: 0438612881

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT di động

Địa chỉ email

I

Lãnh đạo Viện

1

Nguyễn Nghĩa Biên

Viện trưởng

 

0968240363

bienforest@gmail.com

2

 

Phó Viện trưởng

0438617958

 

 

3

 

Phó Viện trưởng

0436839040

 

t

II

Văn phòng

1

Lê Đình Cường

Chánh Văn phòng

0438616767

0948063455

dinhcuongfipi@gmail.com

2

Nguyễn Tuấn Việt

Phó Chánh Văn phòng

0438616769

0913283382

tuanvietkh@gmail.com

4

Lưu Thị Minh Thủy

Kế toán trưởng

0438611736

0945553897

thuy_ppfp@yahoo.com

5

Huỳnh Phương Đông

Chuyên viên

0438616769

0986845455

huynhdongfipi@gmail.com

6

NguyễnThị Hương Lan

Thủ quỹ

0438611736

0976679667

nguyenlanfipi@gmail.com

7

Trịnh Hồng Thơm

Kế toán

0438611736

0979662677

hongthomtrinh@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Văn thư

0438613858

0979719598

hanguyen19921994@yahoo.com.vn

9

Đới Quốc Dũng

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

0438615388 

0976121425

 

10

Hoàng Văn Đoàn

Tổ trưởng Tổ điện nước

 

0904596960

 

11

Nguyễn Thị Vân

Nhân viên

 

01684552536

 

12

Lê Trường Sơn

Lái xe

 

0903291536

 

13

Nguyễn Văn Lê

Lái xe

 

0983233872

 

14

Nguyễn Quang Hà

Lái xe

 

0914727090

 

III

Phòng Kế hoạch tài chính

1

Hồ Mạnh Tường

Trưởng phòng

0438616766

01696938561

tuongfipi@gmail.com

2

Âu Thị Nguyệt

Phó phòng

0438618662

0988525463

authinguyet@gmail.com

3

Nguyễn Văn Rợi

Chuyên viên

 0438612397

0989461919

roifipi@gmail.com

4

Cao Xuân Lợi

Chuyên viên

0438618662 

0989073382

caoloivqhr@gmail.com

5

Đặng Thị Thu Hà

Chuyên viên

0438618662 

01685344873

danghafipi@gmail.com

6

Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên viên

 0438612397

0904999668

tuananh9668@gmail.com

7

Nguyễn Nghĩa Hải

Chuyên viên

0438612397

0916638468

hainguyennghia@gmail.com

IV

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

1

Nguyễn Đình Hùng

Trưởng phòng

0436839017

0987542167

dinhhung28@yahoo.com

2

Đặng Quang Thuyên

Chuyên viên

0438613205

0983378505

dangquangthuyen@gmail.com

3

Vũ Quang Hiển

Chuyên viên

0438613205

0984920968

quanghien_fu@yahoo.com

4

Hoàng Diệu Linh

Chuyên viên

0438613205

01698919998

dieulinhhtqt@gmail.com

V

Phòng Quản lý Thông tin và Cơ sở dữ liệu

1

Nguyễn Ngọc An

Trưởng phòng

0438616768

0904271968

nguyenanfipi@gmail.com

2

Hoàng Minh Nguyên

Phó phòng

 0436839025

0936404508

hmnguyenlnbtb@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Đức

Chuyên viên

0436839025

0942342968

nguyenhuuduc@gmail.com

4

Mai Văn Tĩnh

Chuyên viên

0436839025

0913381733

maitinhfipi@gmail.com

5

Phạm Thị Liêm

Chuyên viên

 0436839025

0942230858

liemfipi@gmail.com

VI

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

1

Đinh Văn Đề

Trưởng phòng

0438615530 

0913024922

dinhvandefipi@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Quốc Dựng

Phó phòng

0438615313 

0903277731

dungfipi@gmail.com.vn

3

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

0438615313 

0987298180

vinhfipi@gmail.com

4

Vũ Ngọc Sinh

Chuyên viên

0438615313 

01693272784

sinhfipi@gmail.com

5

Phạm Tuấn Anh

Chuyên viên

0438615313

0913550752

phamanhfipi@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Chuyên viên

 0438615313

01688774425

thanhhaifipi@yahoo.com

VII

Phòng Tổ chức cán bộ

1

Nguyễn Hữu Thắng

Trưởng phòng

0438615512

0969968857

fipivn.TCHC@gmail.com thangdtqh@yahoo.com

2

Hoàng Anh Tú

Phó phòng

0438616765

0915077286

hoangtu_fipi@yahoo.com

3

Trịnh Thị Loan

Chuyên viên

0438616765

01683771316

trinhthiloan@gmail.com

VIII

Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin - Điện thoại: 0439320362 - Fax: 0439320745

1

Nguyễn Cao Tùng

Giám đốc

0439320717

0903217487

nguyencaotung67@gmail.com

2

Lê Anh Hùng

Phó Giám đốc

 

0914574246

hungcfic@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mai

Kế toán trưởng

0439320362

0915414672

maitaivu@gmail.com

IX

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp - Điện thoại: 0438615513 - Fax: 0438615513

1

Vũ Tiến Điển

Giám đốc

0438616482

0971552371

dienfipi@gmail.com

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc

0438616081

0912488125

vansonfipi@gmail.com

3

Phạm Thị Hường

Kế toán trưởng

0438615513

0962074968

phamhuong22111969@gmail.com

X

Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp - Điện thoại: 0432171318

1

Đinh Văn Mạnh

Giám đốc

0432171321

0912380956

dinhmanhfipi@gmail.com

2

Vũ Thị Thủy

Kế toán trưởng

 

0983531073

thuy73fipi@gmail.com

XI

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam - Điện thoại: 0436839005 - Fax: 0436839005

1

Lê Thị Hòa

Giám đốc

0438612949

0904799929

lehoavfm@gmail.com

2

Đặng Quang Thuyên

Phó Giám đốc

0436870397

0983378505

dangquangthuyen@gmail.com

3

Đoàn Phương Nga

Kế toán trưởng

0436893146

093624968

doanngafipi@gmail.com

XII

Phân viện ĐTQH rừng Tây Bắc bộ - Điện thoại: 0438615515 - Fax: 0438616138

1

Lê Trường Giang

Phân Viện trưởng

0438616138

0914010183

giangfipi@gmail.com

2

Kiều Văn Quế

Phân Viện phó

0436870830

0912066097

quedtqh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thuận

Trưởng phòng KHTC

0436870830

01668550855

nguyenthithuanfipi@gmail.com

XIII

Phân viện ĐTQH rừng Đông Bắc bộ - Điện thoại: 02113841705 - Fax: 02113841705

1

Trương Văn Nam

Phân Viện trưởng

02113841703

0912973094

nampvdb@gmail.com

2

Đỗ Tố Như

Phân Viện phó

02113613708

0988479478

nhudongbac@gmail.com

3

Lê Văn Khoa

Kế toán trưởng

02113841708

0976689099

lekhoadongbac@gmail.com

XIV

Phân viện ĐTQH rừng Bắc Trung bộ - Điện thoại: 0383845205 - Fax: 0383833753

1

Lê Văn Hùng

Phân Viện trưởng

0383379588

0942595657

hungsubfipi@gmail.com

2

Bùi Tất Kính

Phân Viện phó

0383834236

0912414437

buitatkinh@gmail.com

3

Nguyễn Xuân Sơn

Phân Viện phó

0383523279

0914798659

sonsafipi@gmail.com

4

Vũ Thị Hoa

Kế toán trưởng

0383523024

0974445687

taivupv@gmail.com

XV

Phân viện ĐTQH rừng Trung Trung bộ - Điện thoại: 0543823033 - Fax: 0543820682

1

Lại Hữu Hoàn

Phân Viện trưởng

0543832612

0983193459

hoansubfipi@yahoo.com

2

Nguyễn Văn Tám

Phân Viện phó

0543896656

0914173189

tamsubfipi@gmail.com

3

Đoàn Thảo

Kế toán trưởng

0543832611

0914202340

doanthaofipi@yahoo.com.vn

XVI

Phân viện ĐTQH rừng Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Điện thoại: 0563846611 - Fax: 0563846010

1

Nguyễn Hồng Quân

Phân Viện trưởng

0563847879

0914034277

hquansubfipi@vnn.vn

2

Vũ Văn Thành

Phân Viện phó

0563846455

0905772715

thanhfipi@gmail.com

3

Trần Thị Thảo

Kế toán trưởng

0563 847402

0973632570

taichinhketoanphanvien@gmal.com

XVII

Phân viện ĐTQH rừng Nam bộ - Điện thoại: 0838645364 - Fax: 0838642528

1

Phạm Trọng Thịnh

Phân Viện trưởng

0839704667

0918835932

thinhwetland.phamtrong@gmail.com

2

Nguyễn Đức Ngắn

Phân Viện phó

0838652110

0918403832

ngducngan@yahoo.com.vn

3

Bùi Duy Từ

Kế toán trưởng

 

0909758554

buiduytu87.fipi@gmail.com

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.