50 năm xây dựng và phát triển Viện Điều tra quy hoạch rừng đã và đang tiến hành công tác về quản lí Nhà nước, về mặt tài nguyên rừng. Cụ thể là tiến hành điều tra cơ bản về Lâm nghiệp (tài nguyên rừng, đất đai, động - thực vật...)

        Nhằm mục đích lập nhiều dự án đầu tư xây dựng các vườn Quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn nguồn gen động thực vật ... và phương án quy hoạch các khu nguyên liệu cho nhà máy giấy, nhà máy ván ép...

       Đồng thời Viện còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lâm nghiệp, các hoạt động hợp tác quốc tế và các hoạt động dịch vụ phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, với nhiều thời điểm, nhiều giai đoạn đáng ghi nhớ từ năm 1961 cho đến nay.


TIỀM NĂNG

      Ứng dụng thông tin viễn thám, công nghệ GIS kết hợp với điều tra thực địa để theo dõi và đánh giá tài nguyên ở các cấp theo chu kỳ hoặc hàng năm.

      Xây dựng phương án quy hoạch, luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư cho các cấp về phát triển Lâm nghiệp và nông thôn miền núi.

      Điều tra nghiên cứu về Lâm học, lập địa, sâu bệnh hại rừng và động thực vật rừng.

      Đo đạc xây dựng bản đồ địa hình, biên tập sản xuất bản đồ Lâm nghiệp.

      Xử lý thông tin trong và ngoài ngành trên máy tính và xây dựng ngân hàng dữ liệu.

     Huấn luyện đào tạo cán bộ trong và ngoài nước về điều tra quy hoạch rừng, tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn ngày và hướng dẫn tham quan khảo sát cho cán bộ và các nhà nghiên cứu khoa học Lâm nghiệp trong và ngoài nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.