Quyết định số 1563/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

16/05/2018 4:25:32 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Quyết định số 1490/QĐ-BNN-KH ngày 27/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

16/05/2018 4:19:09 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành Nông nghiệp

Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/05/2018 8:03:12 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thông báo kết luận giao ban quí I/2018

21/04/2018 9:32:28 CH

Ngày 18 tháng 04 năm 2018, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban quý I năm 2018. Sau khi nghe các đơn vị/phòng chức năng báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Quyết định số 1129/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

11/04/2018 4:16:35 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013

Quyết định số 1082/QĐ-BNN-KH ngày 26/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

11/04/2018 12:00:00 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 07/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

13/03/2018 9:46:35 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghi quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.


Trang 1/20»      5  4  3  2  1     «   

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.