Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

17/10/2018 11:13:37 SA

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định của Bộ trưởng về phân cấp một số nhiệm vụ...

Thông báo ý kiến kết luận của Bộ Trưởng

17/10/2018 10:14:15 SA

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị giao ban công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Thông báo đổi giờ làm việc

15/10/2018 3:06:16 CH

Đổi giờ làm việc mùa đông từ ngày 15/10/2018

Quyết định số 3342/QĐ-BNN-VP ngày 23/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

06/09/2018 9:24:31 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục mã định dạng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Quyết định số 1563/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

16/05/2018 4:25:32 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Quyết định số 1490/QĐ-BNN-KH ngày 27/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

16/05/2018 4:19:09 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2018 của ngành Nông nghiệp

Quyết định số 1428/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/05/2018 8:03:12 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Trang 1/20»      5  4  3  2  1     «   

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.