Thông báo kết luận giao ban quí I/2018

21/04/2018 9:32:28 CH

Ngày 18 tháng 04 năm 2018, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban quý I năm 2018. Sau khi nghe các đơn vị/phòng chức năng báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và giao một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Quyết định số 1129/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

11/04/2018 4:16:35 CH

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013

Quyết định số 1082/QĐ-BNN-KH ngày 26/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

11/04/2018 12:00:00 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 07/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

13/03/2018 9:46:35 SA

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghi quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quyết định số 52/QĐ-BNN-KH ngày 08/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

23/01/2018 1:44:57 CH

Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ.

Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/01/2018 3:35:58 CH

Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Kế hoạch hành động thực hiện Nghi quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

03/01/2018 3:22:35 CH

Ngày 21/12/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Quyết định số 5272/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

26/12/2017 2:18:59 CH

Ngày 18/12/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 5272/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam.


Trang 1/19»      5  4  3  2  1     «   

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.