Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 6 khóa XII

05/01/2018 2:18:04 CH

Ngày 03/01/2018, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

03/01/2018 3:35:58 CH

Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

Kế hoạch hành động thực hiện Nghi quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

03/01/2018 3:22:35 CH

Ngày 21/12/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Quyết định số 5272/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

26/12/2017 2:18:59 CH

Ngày 18/12/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 5272/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam.


Trang 1/52»      5  4  3  2  1     «   

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.