Cập nhật ngày: 11/12/2019

Ngày 04/12/2019, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

           Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/ĐU ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 222-KH/ĐU ngày 04/11/2019 của  Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng về phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 04/12/2019, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ nêu rõ các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt có liên quan với chức năng, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp; do vậy, việc phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 không chỉ để cán bộ, đảng viên trong Viện hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp thêm cho mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới. Đảng ủy Viện đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Viện tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 11, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; tích cực chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị lần này, cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường giới thiệu những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, bao gồm:

1) Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);

2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;

3) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025;

4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng;

5) Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020;

6) Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2020-2022; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số nội dung quan trọng khác.

 Một số hình ảnh

Nguồn: TCCB

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.