Cập nhật ngày: 14/09/2018

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 38 từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(17/9/2018)

Thứ Ba

(18/9/2018)

Thứ Tư

(19/9/2018)

Thứ Năm

(20/9/2018)

Thứ Sáu

(21/9/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 16h30 họp với UNDP về dự án GEF

Sáng: 08h30 Họp về biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Chiều: 16h30 Họp Lãnh đạo Viện (phòng 209)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp về biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (Hoãn)

Chiều:

- 13h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (Hoãn)

- 16h30 Họp Lãnh đạo Viện (phòng 209)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Chiều: 16h30 Họp Lãnh đạo Viện (phòng 209)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Chiều: 16h30 Họp với Lãnh đạo Viện (phòng 209)

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 BC Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Sáng: 08h30 BC Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (phòng 202)

Sáng: 08h30 Báo cáo biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (Hoãn)

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về biện pháp kỹ thuật chùm ô (phòng 202)

Chiều: 13h30 Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án CK5 năm 2018 (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng Thẩm định,nghiệm thu Dự án CK5 kế hoạch 2017 (Hoãn)

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.