Cập nhật ngày: 10/08/2018

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 36 từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(03/9/2018)

Thứ Ba

(04/9/2018)

Thứ Tư

(05/9/2018)

Thứ Năm

(06/9/2018)

Thứ Sáu

(07/9/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Sáng: Họp hội đồng KHCN Bộ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc tại Trung tâm Viễn thám và CNTT

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Nghỉ bù ngày lễ 2/9

Sáng: Họp giao ban tháng Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.