Cập nhật ngày: 26/07/2018

Ngày 24/7/2018, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

            Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUB ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 131-KH/ĐU ngày 12/7/2018 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, ngày 24/7/2018, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện  Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

           Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này, đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Viện; tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đồng bộ với các Nghị quyết khác của Đảng.

Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Cụ thể là:

1. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống;

2. Bí thư cấp ủy (từ bí thư chi bộ trực thuộc trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

3. Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các Nghị quyết; liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khóa XII bao gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Nguồn: Hoàng Anh Tú

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.