Cập nhật ngày: 06/07/2018

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 28 từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(09/7/2018)

Thứ Ba

(10/7/2018)

Thứ Tư

(11/7/2018)

Thứ Năm

(12/7/2018)

Thứ Sáu

(13/7/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 09h00 Họp thống nhất BC giải trình CK5 (phòng 202)

Sáng:08h30 Nghe BC tiến độ rà soát sản phẩm CK5 năm 2017 (phòng 202)

Chiều: 14h00 Họp lãnh đạo Viện

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Chiều: 14h00 Dự HN sơ kết Trung tâm Tư vấn và PTLN

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Chiều: 14h00 Họp hội đồng lương

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: 09h00 Họp thống nhất BC giải trình CK5 (phòng 202)

Chiều: Họp lãnh đạo Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Sáng: 08h30 Dự họp sơ kết TCLN

Chiều: Họp lãnh đạo Viện

Làm việc tại CQ

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp hội đồng lương

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Sáng: 09h00 Họp thống nhất BC giải trình CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: 09h00 Họp thống nhất BC giải trình CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp hội đồng lương

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: 09h00 Họp thống nhất BC giải trình CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

       Sáng: 08h30 HN sơ kết Bảo tàng Tài nguyên rừng VN  

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

    Sáng: 08h30 HN sơ kết Trung tâm Tài nguyên và MTLN     

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

     Chiều: 14h00 HN sơ kết Trung tâm Tư vấn và PTLN    

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.