Cập nhật ngày: 15/06/2018

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 25 từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(18/6/2018)

Thứ Ba

(19/6/2018)

Thứ Tư

(20/6/2018)

Thứ Năm

(21/6/2018)

Thứ Sáu

(22/6/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Làm việc với chuyên gia LUKE

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp nhóm rà soát quy trình QA/QC (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Họp với RECOFTC (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết Trung tâm Viễn thám và CNTT

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Đông Bắc Bộ (Tại Vĩnh Yên)

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Tây Bắc Bộ

Chiều: 14h00 Dự HN sơ kết Trung tâm Tư vấn và PTLN

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: 08h00 Làm việc với nhóm QA/QC (đ/c Như)

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Sáng: 08h00 Làm việc với nhóm QA/QC (đ/c Như, đ/c Đề)

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h00 Họp Hội đồng KHCN: Các hướng dẫn kỹ thuật (phòng họp 202) – (dự kiến)

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Đông Bắc Bộ (Tại Vĩnh Yên)

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Tây Bắc Bộ

Chiều: 14h00 Dự HN sơ kết Trung tâm Tư vấn và PTLN

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Sáng: 08h00 Làm việc với nhóm QA/QC

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp nhóm rà soát quy trình QA/QC

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết Trung tâm Viễn thám và CNTT

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Đông Bắc Bộ (Tại Vĩnh Yên)

Sáng: 08h30 Dự HN sơ kết PV Tây Bắc Bộ

Chiều: 14h00 Dự HN sơ kết Trung tâm Tư vấn và PTLN

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

Sáng: 08h30 Họp nhóm rà soát quy trình QA/QC

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

       

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

Chiều: 14h00 Họp Đ/u Viện (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.