Cập nhật ngày: 13/09/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 38 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

16/9/2019

Thứ ba

17/9/2019

Thứ tư

18/9/2019

Thứ năm

19/9/2019

Thứ sáu

20/9/2019

Thứ bảy

21/9/2019

Chủ nhật

22/9/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Làm việc tại CQ

14h00: Làm việc với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT1

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Phó Viện trưởng

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

08h00: Dự Hội nghị tại Bộ

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Sáng: Làm việc tại CQ

14h00: Làm việc với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT1

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

Đi kiểm tra chỉ đạo công tác ngoại nghiệp

Đi kiểm tra chỉ đạo công tác ngoại nghiệp

Làm việc tại CQ

14h00: Họp CB chủ chốt Khối Văn phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Vũ Tiến Điển

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và CNTT

Nguyễn Cao Tùng

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

 

 

Phụ trách Trung tâm Tư vấn và PTLN

Dư Đức Hướng

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

 

Phân viện trưởng PV Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

Làm việc tại CQ

08h30: Công bố QĐ bổ nhiệm Lãnh đạo Viện

10h00: Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Sáng: Làm việc tại CQ

Chiều: Họp Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Nghệ An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: Tổng hợp BC tiến độ thực hiện DA CK5 và xây dựng KH công tác tuần 39

Chiều: Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

Phân viện trưởng PV Nam bộ

Đỗ Văn Thông

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương (dự kiến)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.