Cập nhật ngày: 06/09/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 37 từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

09/9/2019

Thứ ba

10/9/2019

Thứ tư

11/9/2019

Thứ năm

12/9/2019

Thứ sáu

13/9/2019

Thứ bảy

14/9/2019

Chủ nhật

15/9/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Sáng: Làm việc tại CQ

14h00: Làm việc với Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT1

Sáng: Làm việc với Cục Thuế HN (phòng 105)

09h00: Làm việc với Phòng TCCB về sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng: Ký thỏa thuận Dự án APFNet (tại Bộ)

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

09h30: BC nghiệm thu cấp Bộ DA CK5 năm 2018 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

09h00: Làm việc với Viện trưởng về sắp xếp tổ chức bộ máy

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

09h30: BC nghiệm thu cấp Bộ DA CK5 năm 2018 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

09h30: BC nghiệm thu cấp Bộ DA CK5 năm 2018 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

08h30: Họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Chiều: Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu DA CK5 năm 2018

 

09h30: BC nghiệm thu cấp Bộ DA CK5 năm 2018 (phòng 202)

 

Làm việc tại TCLN

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Vũ Tiến Điển

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và CNTT

Nguyễn Cao Tùng

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Đi công tác địa phương

 

 

Phụ trách Trung tâm Tư vấn và PTLN

Dư Đức Hướng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

Làm việc tại CQ 

 Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ 

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ 

 

 

Phân viện trưởng PV Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

14h00: Thứ trưởng Hà Công Tuấn làm việc với Viện (phòng 202)

Đi công tác địa phương

 

 

Phân viện trưởng PV Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

Đi công tác tỉnh Gia Lai

Làm việc tại CQ

Sáng: Họp với Đảng ủy CQ Khối Bình Định

Làm việc tại CQ

Sáng: Tổng hợp BC tiến độ thực hiện DA CK5 và xây dựng KH công tác tuần

Làm việc tại CQ

 

Phân viện trưởng PV Nam bộ

Đỗ Văn Thông

Làm việc tại CQ

Tiếp đoàn TCLN và Tổng cục LN & Đồng cỏ Trung Quốc

Tiếp đoàn TCLN và Tổng cục LN & Đồng cỏ Trung Quốc

Đi công tác địa phương

Họp Đảng ủy Khối cơ sở Bộ NN&PTNT

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.