Cập nhật ngày: 30/08/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 36 từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

02/9/2019

Thứ ba

03/9/2019

Thứ tư

04/9/2019

Thứ năm

05/9/2019

Thứ sáu

06/9/2019

Thứ bảy

07/9/2019

Chủ nhật

08/9/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Chiều: Đi công tác địa phương

Làm việc với Phân viện Nam Trung bộ và TN (tại Quy Nhơn)

Sáng: Chuyến bay Quy Nhơn – Hà Nội

14h00: Họp về phương án xây dựng cổng thông tin điện tử (phòng 202)

15h00: Làm việc với thanh tra Viện

08h30: Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

14h00: Họp về phương án xây dựng cổng thông tin điện tử (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Chiều: Đi công tác địa phương

Sáng: Làm việc với Phân viện Nam Trung bộ và TN (tại Quy Nhơn)

Chiều: Chuyến bay Quy Nhơn – Hà Nội

Làm việc tại CQ

08h30: Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp tư vấn thẩm định Thông tư (tại Bộ)

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự toán CK5 (phòng 202)

14h00: Họp về phương án xây dựng cổng thông tin điện tử (phòng 202)

Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

 Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ 

 Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Vũ Tiến Điển

 

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và CNTT

Nguyễn Cao Tùng

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Trung tâm Tư vấn và PTLN

Dư Đức Hướng

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

Nghỉ lễ

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

Phân viện trưởng PV Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

Nghỉ lễ 

08h30: Làm việc với Thứ trưởng Hà Công Tuấn (hoãn)

 

Làm việc tại CQ 

 

Đi công tác địa phương 

 

Đi công tác địa phương 

 

 

Phân viện trưởng PV Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Nghỉ lễ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 

Nghỉ lễ

 

Làm việc tại CQ 

 

Làm việc tại CQ 

 

Làm việc tại CQ 

 

Đi công tác địa phương

 

 

Phân viện trưởng PV Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng PV Nam bộ

Đỗ Văn Thông

 

Làm việc tại CQ

 

Làm việc tại CQ

 

Đi công tác địa phương

 

Đi công tác địa phương

 

Làm việc tại CQ

 

 


  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.