Cập nhật ngày: 23/08/2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 35 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

26/8/2019

Thứ ba

27/8/2019

Thứ tư

28/8/2019

Thứ năm

29/8/2019

Thứ sáu

30/8/2019

Thứ bảy

31/8/2019

Chủ nhật

01/9/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

13h30: Họp hội đồng nghiệm thu Báo cáo CK5 (phòng 202)

Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ về giám định tư pháp (dự kiến)

08h30: Dự họp giao ban tháng TCLN

14h00: Làm việc với Phòng TCCB về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (phòng 202)

09h00: Làm việc với Văn phòng Viện

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

09h00: Làm việc với Viện trưởng

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ về giám định tư pháp (dự kiến)

14h00: BC Viện trưởng về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

13h30: Họp hội đồng nghiệm thu Báo cáo CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: Làm việc tại CQ

13h30: Họp hội đồng nghiệm thu Báo cáo CK5 (phòng 202)

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

13h30: Họp hội đồng nghiệm thu Báo cáo CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

08h30: Họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

13h30: Họp hội đồng nghiệm thu Báo cáo CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Sáng: Làm việc với BT Thiên nhiên

Chiều: Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

Chiều: BC Viện trưởng phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức Bảo tàng

 

 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Vũ Tiến Điển

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và CNTT

Nguyễn Cao Tùng

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Phụ trách Trung tâm Tư vấn và PTLN

Dư Đức Hướng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Phân viện trưởng PV Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 08h30: Họp giao ban Viện (phòng 202)

 

 

Phân viện trưởng PV Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Sáng: Làm việc tại CQ

Chiều: Đi công tác địa phương

8h00: Dự họp thẩm định phương án giao rừng tại Hà Giang

Đi công tác địa phương

 

 

Phân viện trưởng PV Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc tại CQ

Chiều: Dự Đại hội Chi đoàn TN Phân viện

Sáng: Dự lễ khai mạc hội thao Khối các CQTW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chiều: Làm việc tại CQ

Sáng: Tổng hợp BC tiến độ thực hiện dự án CK5 (đợt 1/2019)

Chiều: Dự lễ bế mạc hội thao Khối các CQTW đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Làm việc tại CQ

 

Phân viện trưởng PV Nam bộ

Đỗ Văn Thông

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.