Cập nhật ngày: 16/08/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 34 từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

19/8/2019

Thứ ba

20/8/2019

Thứ tư

21/8/2019

Thứ năm

22/8/2019

Thứ sáu

23/8/2019

Thứ bảy

24/8/2019

Chủ nhật

25/8/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp hội đông nghiệm thu Báo cáo CK5 (Hoãn)

08h00: Họp tại Bộ (phòng 201-B6)

Chiều: Đi công tác địa phương

Làm việc với Phân viện Bắc Trung bộ (tại TP Vinh)

Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ (dự kiến)

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc với Vụ Pháp chế Bộ (dự kiến)

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Chiều: Hoàn thiện BC sơ kết

Hoàn thiện KH thẩm định nhiệm vụ QLNN năm 2019

08h30: Họp hội đông nghiệm thu Báo cáo CK5 (Hoãn)

Sáng: Điều chỉnh kế  hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Chiều: Đi công tác địa phương

Làm việc với Phân viện Bắc Trung bộ (tại TP Vinh)

Hoàn chỉnh KH kiểm tra tài chính các đơn vị

Hoàn thiện thủ tục các hạng mục PCCC nhà chế  tác, lưu trữ mẫu vật

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

10h30: Họp chi bộ (phòng 202)

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp hội đông nghiệm thu Báo cáo CK5 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp hội đông nghiệm thu Báo cáo CK5 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

10h30: Họp chi bộ (phòng 202)

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

08h30: Họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

08h30: Họp hội đông nghiệm thu Báo cáo CK5 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Vũ Tiến Điển

Đi công tác địa phương

 Đi công tác địa phương

 Đi công tác địa phương

 Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và CNTT

Nguyễn Cao Tùng

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Trung tâm Tư vấn và PTLN

Dư Đức Hướng

 Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

 

Phân viện trưởng PV Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng PV Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng PV Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phân viện trưởng PV Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng PV Nam bộ

Đỗ Văn Thông

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.