Cập nhật ngày: 29/06/2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 27 từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

01/7/2019

Thứ ba

02/7/2019

Thứ tư

03/7/2019

Thứ năm

04/7/2019

Thứ sáu

05/7/2019

Thứ bảy

06/7/2019

Chủ nhật

07/7/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc tại CQ

Chiều: Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

 

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 

 

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

08h30: Họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

08h30: Họp giao ban tháng Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.