Cập nhật ngày: 21/06/2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 26 từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ hai

24/6/2019

Thứ ba

25/6/2019

Thứ tư

26/6/2019

Thứ năm

27/6/2019

Thứ sáu

28/6/2019

Thứ bảy

29/6/2019

Chủ nhật

30/6/2019

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

08h30: Dự họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

09h00: Họp với UNDP về Dự án GEF (a. Thuyên dự)

08h30: Nghe BC về kinh phí đợt 2 của Bảo tàng (phòng 202)

Đi công tác địa phương

Dự Hội nghị tập huấn (tại Đà Lạt)

Dự Hội nghị tập huấn (tại Đà Lạt)

 15h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển viên chức

Tổ chức thi tuyển viên chức (tại Trường CBQL)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: Đi công tác địa phương

Dự Hội nghị tập huấn (tại Đà Lạt)

Dự Hội nghị tập huấn (tại Đà Lạt)

 

 

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

Tổ chức thi tuyển viên chức (tại Trường CBQL)

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

08h30: Nghe BC về kinh phí đợt 2 của Bảo tàng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

 

 

Trưởng Phòng Đào tạo và HTQT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp HĐ nghiệm thu (PV Tây Bắc bộ) (phòng 202)

 

 

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp HĐ nghiệm thu (PV Tây Bắc bộ) (phòng 202)

 

 

Trưởng Ban điều phối DA CK5

Đỗ Tố Như

08h30: Họp giao ban Ban điều phối DA (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30: Họp HĐ nghiệm thu (PV Tây Bắc bộ) (phòng 202)

 

 

 

     Văn phòng bố trí họp Hội đồng nghiệm thu sản phẩm của Phân viện Bắc Trung bộ (08h30 ngày 28/6/2019) tại phòng họp 105

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.