Cập nhật ngày: 02/03/2018

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 10 từ ngày 05/3/2018 đến ngày 11/3/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(05/3/2018)

Thứ Ba

(06/3/2018)

Thứ Tư

(07/3/2018)

Thứ Năm

(08/3/2018)

Thứ Sáu

(09/3/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Phòng KHTC về kế hoạch 2018 (Phòng họp 202)

Sáng: 09h00 Dự hội thảo tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều: 14h00 Làm việc với RECOFTC Việt Nam

Sáng: 09h00 Nghe BC kết quả thẩm định HĐ QLNN năm 2017 (Hoãn) 

Chiều: 14h00 Nghe BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Sáng: 09h00 Làm việc với Bảo tàng Tài nguyên rừng VN về kế hoạch 2018 - Thành phần tham dự: Phòng KHTC (phòng họp 202)

Sáng: 09h00 Làm việc với Trung tâm Viễn thám và CNTT về kế hoạch 2018 - Thành phần tham dự: Phòng KHTC (phòng họp 202)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng:

- 08h30 Họp hội đồng (Bảo tàng TNRVN)

- 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Họp tại TCLN

Chiều: 14h00 BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Viện trưởng (Phòng họp 202)

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 BC kết quả thẩm định ÔĐV 2016 (Hoãn)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

   

Sáng: 09h00 Làm việc với Viện trưởng về kế hoạch 2018 (phòng họp 202)

 

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

       

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ   Báo cáo nghiệm thu tại Bộ  Làm việc tại CQ Sáng: 09h00 Làm việc với Viện trưởng về kế hoạch 2018 (phòng họp 202)

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

Sáng: 10h00 Họp Đảng ủy Viện (phòng họp 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.