Cập nhật ngày: 19/01/2018

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 04 từ ngày 22/01/20118 đến ngày 28/01/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(22/01/2018)

Thứ Ba

(23/01/2018)

Thứ Tư

(24/01/2018)

Thứ Năm

(25/01/2018)

Thứ Sáu

(26/01/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Sáng: 08h30 Làm việc tại Bộ

Sáng: Dự hội nghị tổng kết năm 2017 của Trung tâm Tài nguyên và MTLN

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Làm việc tại CQ

Họp Hội đồng (số 2) Nghiệm thu Ô định vị (phòng 105)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Sáng: 08h30 Làm việc tại Bộ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Sáng: Dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì

Sáng: Dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Họp HĐ Thi đua khen thưởng

Làm việc tại CQ

Họp Hội đồng (số 2) Nghiệm thu Ô định vị (phòng 105)

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện        

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện        

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện        

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

Sáng: 09h00 Họp Đảng ủy Viện        

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.