Cập nhật ngày: 12/01/2018

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 03 từ ngày 15/01/20118 đến ngày 21/01/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(15/01/2018)

Thứ Ba

(16/01/2018)

Thứ Tư

(17/01/2018)

Thứ Năm

(18/01/2018)

Thứ Sáu

(19/01/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

- 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

- 09h00 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

Chiều: họp tại TCLN

- 08h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 09h30 Làm việc với PV Tây Bắc Bộ

- 13h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

Sáng: 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Sáng: 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Họp Hội đồng (2) Nghiệm thu Ô định vị. (họp cả ngày - phòng 105)

Chiều: 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

Đi công tác  địa phương

Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của PV Trung Trung Bộ (tại TP Huế)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Sáng: 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc với PV Tây Bắc Bộ

Chiều: 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

Sáng: 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

- 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

- 09h00 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

- 08h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 13h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

Sáng: 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

8h30 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Họp Hội đồng (2) Nghiệm thu Ô định vị. (họp cả ngày - phòng 105)

Chiều: 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

- 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

- 09h00 Dự Hội nghị tổng kết năm 2017 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Sáng: 08h30 Hội nghị  kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

Làm việc tại CQ

- 08h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 13h00 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

- 15h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm cán bộ (phòng 202)

Sáng: 08h00 Họp triển khai nhiệm vụ (phòng 202)

8h30 Họp Hội đồng (1) Nghiệm thu Ô định vị. (phòng 402)

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

       

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

Sáng: 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

- 08h30 Hội nghị kiểm điểm, đánh giá lãnh đạo Viện (phòng 202)

- 10h30 Họp Đảng ủy Viện (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.