Cập nhật ngày: 08/01/2018

  LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 02 từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(08/01/2018)

Thứ Ba

(09/01/2018)

Thứ Tư

(10/01/2018)

Thứ Năm

(11/01/2018)

Thứ Sáu

(12/01/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành Bộ

08h30 Nghe báo cáo kết quả Ô định vị (phòng 202)

10h30 Họp liên tịch Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: Họp tại Bộ TNMT

Chiều: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

10h30 Họp liên tịch Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Chiều: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

10h30 Họp liên tịch Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đảng ủy

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Chiều: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Chiều: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

Trưởng phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Chiều: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương Dự án (phòng họp 105)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Dự hội thảo tại Hải Phòng

Dự hội thảo tại Hải Phòng

Làm việc tại CQ

08h30 Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị (phòng 202)

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

   

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.