Cập nhật ngày: 24/05/2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 22 từ ngày 27/5/2019 đến ngày 02/6/2019

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

27/5/2019)

Thứ Ba

(28/5/2019)

Thứ Tư

(29/5/2019)

Thứ Năm

(30/5/2019)

Thứ Sáu

(31/5/2019)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng:

- 08h30 dự họp giao ban Ban điều phối Dự án CK5 (phòng 202)

- 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 nghe Phòng Quản lý thông tin và CSDL báo cáo (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Sáng:

- 08h30 dự họp giao ban Ban điều phối Dự án CK5 (phòng 202)

- 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 nghe Phòng Quản lý thông tin và CSDL báo cáo (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng:

- 08h30 dự họp giao ban Ban điều phối Dự án CK5 (phòng 202)

- 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 nghe Phòng Quản lý thông tin và CSDL báo cáo (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 báo cáo Viện trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng ban Điều phối Dự án chu kỳ 5

Đỗ Tố Như

Sáng: 08h30 họp giao ban Ban điều phối Dự án CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 làm việc với nhóm xây dựng phần mềm (phòng 202)

Chiều: 14h00 nghe Phòng Quản lý thông tin và CSDL báo cáo (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Lê Thị Hòa

Sáng: 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

       

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

Sáng: 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Sáng: 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

Sáng: 10h30 làm việc với Đảng ủy Bộ (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

       

`

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.