Cập nhật ngày: 17/05/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 21 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

20/5/2019)

Thứ Ba

(21/5/2019)

Thứ Tư

(22/5/2019)

Thứ Năm

(23/5/2019)

Thứ Sáu

(24/5/2019)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc tại CQ

Chiều: Làm việc với TCLN

Đi công tác địa phương

Dự Hội nghị triển khai Đề án Tây Nguyên (tại TP Đà Lạt)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng ban Điều phối Dự án chu kỳ 5

Đỗ Tố Như

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

       

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (phòng 202)

       

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (trực tuyến)

       

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (trực tuyến)

       

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (trực tuyến)

       

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (trực tuyến)

       

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

Sáng: 09h00 họp giao ban về DA CK5 (trực tuyến)

     

`

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.