Cập nhật ngày: 05/01/2018

Ngày 03/01/2018, Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

     Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐUB ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 18/12/2017 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, ngày 03/01/2018, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Bí thư BCH Đảng bộ, Viện trưởng Viện  Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

     Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng khẳng định bốn Nghị quyết chuyên đề được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển nền kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Cụ thể là:

     1. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

       2. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Bản kế hoạch hành động cá nhân của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp, bản kế hoạch hành động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

       3. Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung Bản thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về về những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là những điểm mới, mục tiêu, giải pháp nêu trong Nghị quyết; liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân và tập thể, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XII bao gồm:

       - Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

       - Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

        - Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

        - Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Một số hình ảnh hôi nghị

Nguồn: Hoàng Anh Tú

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.