Cập nhật ngày: 29/12/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 01 từ ngày 01/01/20118 đến ngày 07/01/2018 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(01/01/2018)

Thứ Ba

(02/01/2018)

Thứ Tư

(03/01/2018)

Thứ Năm

(04/01/2018)

Thứ Sáu

(05/01/2018)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: 09h00 Làm việc với Ban Điều phối Dự án CK5

Sáng: 09h00 Khai mạc lớp Học tập NQ Trung ương 6 (hội trường tầng 7)

Sáng: 08h00 dự Hội nghị Tổng kết Bộ (201 - B6)

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: 09h00 Làm việc với Ban Điều phối Dự án CK5

Làm việc tại CQ

Họp tại TCLN (dự kiến)

Sáng: Họp Hội đồng nghiệm thu Ô định vị

Chiều: Dự hội thảo tại Bộ TNMT

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: 09h00 Làm việc với Ban Điều phối Dự án CK5

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW 6 (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW 6 (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW 6 (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: 09h00 Làm việc với Lãnh đạo Viện

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW 6 (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Học tập NQ TW 6 (hội trường tầng 7)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.