Cập nhật ngày: 22/12/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 53 từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(25/12/2017)

Thứ Ba

(26/12/2017)

Thứ Tư

(27/12/2017)

Thứ Năm

(28/12/2017)

Thứ Sáu

(29/12/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Sáng: Làm việc với đại diện FAO ROME

Sáng: 08h30 Dự hội nghị tổng kết năm 2017 của TCLN

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Sáng: Đi công tác TP. HCM

Chiều: Dự hội nghị tổng kết của PV Nam Bộ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Dự Hội thảo về Đánh giá suy thoái đất (tại KS Công đoàn)

Họp Hội đồng chấm luận văn TS (tại Trường ĐHLN)

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Sáng: Làm việc tại Trường Đại học TNMT

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: Đi công tác địa phương

Dự hội nghị tổng kết PV Bắc Trung Bộ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202) 

Chiều: Đi công tác địa phương

Dự hội nghị tổng kết PV Bắc Trung Bộ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Sáng: Làm việc tại Trường Đại học TNMT

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Dự Hội thảo tham vấn, góp ý báo cáo Chiến lược phát triển LN Việt Nam giai đoạn 2006-2020 (tại KS La Thành - HN)

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp về KP Dự án Điều tra, đánh giá, giám sát TNR quốc gia (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

     

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)

 

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

     

Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn) 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

       Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)  

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

      Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)  

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

       Chiều: 16h00 Làm việc với lãnh đạo TCLN (hoãn)  

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.