Cập nhật ngày: 01/12/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 50 từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(04/12/2017)

Thứ Ba

(05/12/2017)

Thứ Tư

(06/12/2017)

Thứ Năm

(07/12/2017)

Thứ Sáu

(08/12/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Họp giao ban tháng TCLN

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ về công tác tiếp công dân, KNTC và PCTN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 10h00 làm việc với JICA

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Dự Hội thảo về Quản lý rừng phòng hộ (Tại 30 Lý Thái Tổ - HN)

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ về công tác tiếp công dân, KNTC và PCTN (phòng họp 202)

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ về công tác tiếp công dân, KNTC và PCTN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ về công tác tiếp công dân, KNTC và PCTN (phòng họp 202)

Nghỉ việc riêng

Nghỉ việc riêng

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Chiều: 14h00 Làm việc với Thanh tra Bộ về công tác tiếp công dân, KNTC và PCTN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Chiều: 14h00 Họp Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và Văn phòng (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.