Cập nhật ngày: 25/11/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 49 từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(27/11/2017)

Thứ Ba

(28/11/2017)

Thứ Tư

(29/11/2017)

Thứ Năm

(30/11/2017)

Thứ Sáu

(01/12/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Tọa đàm về Phát triển lâm nghiệp bền vững (tại Bộ)

Chiều: 13h00 Dự Hội thảo về chuỗi giá trị rừng trồng (tại 16 Thụy Khuê)

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp HĐ thẩm định Tiêu chuẩn QG "Bản đồ lập địa - yêu cầu kỹ thuật" (phòng họp 202)

Chiều: 13h30 Họp tại Bộ TNMT

Dự Hội thảo Ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ và Phát triển rừng (tại 91 Trần Hưng Đạo)

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp HĐ thẩm định Tiêu chuẩn QG "Bản đồ lập địa - yêu cầu kỹ thuật" (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp Hội đồng lương (Hoãn)

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng họp 202)

Trưởng phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp HĐ thẩm định Tiêu chuẩn QG "Bản đồ lập địa - yêu cầu kỹ thuật" (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

   

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.