Cập nhật ngày: 11/11/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 47 từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(13/11/2017)

Thứ Ba

(14/11/2017)

Thứ Tư

(15/11/2017)

Thứ Năm

(16/11/2017)

Thứ Sáu

(17/11/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Nghe BC định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

Chiều: 16h00 Bộ trưởng gặp mặt các Viện trưởng (tại Bộ)

Chiều: Đi công tác

Dự Hội thảo về công tác Bảo tàng trong LN (tại Cát Bà - Hải Phòng)

Dự Hội thảo về công tác Bảo tàng trong LN (tại Cát Bà - Hải Phòng)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Nghe BC định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Đi công tác

Dự Hội thảo góp ý, đánh giá kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học (tại Quảng Bình)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Nghe BC định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Nghe BC định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Sáng: 09h00 Nghe BC định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

Sáng: 09h00 Báo cáo Viện trưởng định hướng của Trung tâm Tài nguyên và MTLN (phòng họp 202)

     

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.