Cập nhật ngày: 27/10/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 45 từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(30/10/2017)

Thứ Ba

(31/10/2017)

Thứ Tư

(01/11/2017)

Thứ Năm

(02/11/2017)

Thứ Sáu

(03/11/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Dự hội thảo định hướng NCKH và CGCN (tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Đi công tác địa phương

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Họp giao ban tháng TCLN

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 Họp Hội đồng thẩm định biện pháp kỹ thuật (phòng 403)

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.