Cập nhật ngày: 15/10/2017

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 43 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(16/10/2017)

Thứ Ba

(17/10/2017)

Thứ Tư

(18/10/2017)

Thứ Năm

(19/10/2017)

Thứ Sáu

(20/10/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 08h30 Nghe BC kết quả thử nghiệm hiện trường - Thành phần: LĐV; P.KHTC; P.KHCN&MT và các nhóm (phòng 202)

Chiều 14h00 làm việc với Phòng KHTC

Sáng: 08h30 Nghe Đề án thu phí DV Bảo tàng

Chiều: 14h00 Họp nghe đề xuất của Khu dân cư (phòng 202) 

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: 08h30 Nghe BC kết quả thử nghiệm hiện trường (phòng 202)

Chiều: 14h00 Họp nghe đề xuất của Khu dân cư (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Dự Hội nghị Đánh giá hệ sinh thái Việt Nam (cả ngày)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Sáng: 08h30 Nghe BC kết quả thử nghiệm hiện trường (phòng 202)

Chiều: 14h00 Họp nghe đề xuất của Khu dân cư (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Đi công tác địa phương

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp nghe đề xuất của Khu dân cư (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Sáng: 08h30 Nghe BC kết quả thử nghiệm hiện trường (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: 08h30 Nghe BC kết quả thử nghiệm hiện trường (phòng 202)

Chiều 14h00 làm việc với Viện trưởng

Sáng: 08h30 Nghe Đề án thu phí DV Bảo tàng

Chiều: 14h00 Họp nghe đề xuất của Khu dân cư (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng lương (phòng 202)

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Trưởng phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Học Cao cấp LLCT

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 BC Viện trưởng về Đề án thu phí DV Bảo tàng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Dự Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (hội trường tầng 7)

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.