Cập nhật ngày: 01/03/2019

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 10 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(04/3/2019)

Thứ Ba

(05/3/2019)

Thứ Tư

(06/3/2019)

Thứ Năm

(07/3/2019)

Thứ Sáu

(08/3/2019)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 09h00 họp chuẩn bị BC Bộ Tài chính

Sáng: 08h30 làm việc với Vụ Hành chính SN - Bộ TC và Vụ Tài chính - Bộ NN (phòng 202)

Sáng: Đi công tác địa phương

Chiều: Làm việc tại CQ

Sáng: Họp giao ban tháng với Bảo tàng TNRVN

Chiều:

- 14h00 họp Hội đồng Tinh giản biên chế (phòng 202) 

- 15h00 họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (phòng 202) 

 Chiều: 14h00 làm việc với Phòng TCCB

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 làm việc với Vụ Hành chính SN - Bộ TC và Vụ Tài chính - Bộ NN (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 họp Hội đồng Tinh giản biên chế (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều:

- 14h00 họp Hội đồng Tinh giản biên chế (phòng 202) 

- 15h00 họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 làm việc với Vụ Hành chính SN - Bộ TC và Vụ Tài chính - Bộ NN (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Chiều: 15h00 họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Đi công tác nước ngoài

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 15h00 họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Lê Thị Hòa

 

 

 

   

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

   

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

   

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

   

 

   

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

   

 

   

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

   

 

   

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

   

 

   

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

   

 

   

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

   

 

   

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

   

 

 

`

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.