Cập nhật ngày: 07/10/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 42 từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(09/10/2017)

Thứ Ba

(10/10/2017)

Thứ Tư

(11/10/2017)

Thứ Năm

(12/10/2017)

Thứ Sáu

(13/10/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng khoa học về biện pháp kỹ thuật CK5 (phòng họp 202)  

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng khoa học về biện pháp kỹ thuật CK5 (phòng họp 202) 

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng khoa học về biện pháp kỹ thuật CK5 (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Họp Hội đồng khoa học về biện pháp kỹ thuật CK5 (phòng họp 202)

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Trưởng phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202)

Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)

Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai)

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

 

Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202) 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Làm việc tại CQ  Đi công tác địa phương  Sáng: 08h30 Làm việc với UBKT của Đảng ủy Bộ (phòng họp 202) Chiều: 13h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  nhất)  Sáng: 08h00 Đại hội CĐ Viện (phiên thứ  hai) 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

Đi công tác địa phương (Sơn La) 

Đi công tác địa phương (Sơn La)  

Làm việc tại CQ 

Làm việc tại CQ 

 Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.