Cập nhật ngày: 19/02/2019

 LỊCH LÀM VIỆC 

Tuần 08 từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(18/02/2019)

Thứ Ba

(19/02/2019)

Thứ Tư

(20/02/2019)

Thứ Năm

(21/02/2019)

Thứ Sáu

(22/02/2019)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Họp giao ban tuần với Ban điều phối DA (phòng 202)

Chiều: Làm việc với VP

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Sáng: 08h00 dự Diễn đàn ngành CN chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản (Trung tâm HNQG)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5Q

Làm việc tại CQ

Trưởng Phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Làm việc tại CQ

Phụ trách Phòng Khoa học công nghệ và MT

Nguyễn Quốc Dựng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h30 nghiệm thu kết quả DA CK5

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

       

`

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.