Cập nhật ngày: 29/09/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 41 từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(02/10/2017)

Thứ Ba

(03/10/2017)

Thứ Tư

(04/10/2017)

Thứ Năm

(05/10/2017)

Thứ Sáu

(06/10/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Họp giao ban TCLN

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h00 Dự Hội nghị Biến đổi khí hậu (CLB Hà Nội)

Sáng: Dự Hội nghị về Quản lý rừng bền vững (KS Khăn quàng đỏ)

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

         

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 Làm việc tại CQ  Làm việc tại CQ Làm việc tại CQ   Làm việc tại CQ Chiều: 13h00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng (phòng 202)

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.