Cập nhật ngày: 22/09/2017

 LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 40 từ ngày 18/9/2017 đến ngày 01/10/2017 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(25/9/2017)

Thứ Ba

(26/9/2017)

Thứ Tư

(27/9/2017)

Thứ Năm

(28/9/2017)

Thứ Sáu

(29/9/2017)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: Nghe BC tình hình triển khai chu kỳ 5

Chiều: Nghe BC tình hình hoạt động của Bảo tàng TNRVN

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 Họp với  FAO (tại 304 Kim Mã)

Chiều: Làm việc tại Trường ĐHLN

Dự họp BOT RECOFTC

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Sáng: Nghe BC tình hình triển khai chu kỳ 5

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Làm việc tại CQ

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Thiềng

Sáng: Nghe BC tình hình triển khai chu kỳ 5

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng  Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Sáng: BC tình hình triển khai chu kỳ 5

Chiều: Nghe BC tình hình hoạt động của Bảo tàng TNRVN

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Sáng: BC tình hình triển khai chu kỳ 5

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

Chiều: BC lãnh đạo Viện tình hình hoạt động của Bảo tàng TNRVN

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

Làm việc tại CQ   Đi công tác địa phương  Làm việc tại CQ Làm việc tại CQ   Làm việc tại CQ

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển LN

Đinh Văn Mạnh

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc bộ

Lê Trường Giang

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc bộ

Trương Văn Nam

 

 

 

 

 

Phó phân viện trưởng phụ trách Phân viện Bắc Trung bộ

Nguyễn Xuân Sơn

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung bộ

Lê Văn Hùng

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung bộ và TN

Nguyễn Hồng Quân

 

 

 

 

 

Phân viện trưởng Phân viện Nam bộ

Phạm Trọng Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.