Cập nhật ngày: 18/01/2019

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 04 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 

Chức vụ

Họ và tên

Thứ Hai

(21/01/2019)

Thứ Ba

(22/01/2019)

Thứ Tư

(23/01/2019)

Thứ Năm

(24/01/2019)

Thứ Sáu

(25/01/2019)

Viện trưởng

Nguyễn Nghĩa Biên

Sáng: 08h30 họp giao ban tuần với Ban Điều phối DA (phòng 202)

Chiều: 14h00 làm việc với Văn phòng

Chiều: 14h00 làm việc với Phòng KHTC về kế hoạch 2019 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Sáng: 08h30 Dự Hội nghị tổng kết Bảo tàng Tài nguyên rừng VN (phòng 202)

Chiều: 14h00 làm việc với Phòng TCCB về kế hoạch 2019 (phòng 202)

Gặp mặt cuối năm

Phó Viện trưởng

Nguyễn Huy Dũng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Nguyễn Hữu Thắng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 làm việc với Viện trưởngvề kế hoạch 2019 (phòng 202)

Gặp mặt cuối năm

Chánh Văn phòng

Lê Đình Cường

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và MT

Đinh Văn Đề

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

Hồ Mạnh Tường

Làm việc tại CQ

Chiều: 14h00 làm việc với Viện trưởngvề kế hoạch 2019 (phòng 202)

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Trưởng Phòng Quản lý thông tin và CSDL

Nguyễn Ngọc An

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác QT

Nguyễn Đình Hùng

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Làm việc tại CQ

Gặp mặt cuối năm

Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng VN

Lê Thị Hòa

         

Giảm đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường lâm nghiệp

Vũ Tiến Điển

         

Giám đốc Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin

Nguyễn Cao Tùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Tây Bắc Bộ

Lê Trường Giang

         

Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp

Đinh Văn Mạnh

         

Phân viện trưởng Phân viện Đông Bắc Bộ

Trương Văn Nam

         

Phân viện trưởng Phân viện Bắc Trung Bộ

Nguyễn Xuân Sơn

         

Phân viện trưởng Phân viện Trung Trung Bộ

Lê Văn Hùng

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Hồng Quân

         

Phân viện trưởng Phân viện Nam Bộ

Phạm Trọng Thịnh

         

 

 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.